Obavještenje o PJN - 753-7-3-53-3-17/24

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5/24 – Izvođenje radova na adaptaciji prostora JU „Centra za socijalni rad“ Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-53-3-17/24 od 27.03.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-668/24
Jablanica, 27.03.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.