Obavještenje o nabavci, broj: 753-7-2-52-3-16/24

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2/24 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta „Dogradnja dječijeg obdaništa Pčelica u Jablanici“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-52-3-16/24 od 26.03.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.