Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-7-2-42-3-10/24 od 29.02.2024. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/24 – Usluge servisa, pranja i održavanja Općine Jablanica i Službe civilne zaštite u 2024. godini

- LOT 1 – Usluge servisa, pranja i održavanja vozila Općine Jablanica
- LOT 2 – Usluge servisa, pranja i održavanja vozila Civilne zaštite

– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-42-3-10/24 od 29.02.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.