Obavještenje o postupku javne nabavke 753-7-3-180-3-74/23 od 08.12.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 39/23 – Uređenje puta u MZ Donja Jablanica – put prema Polju – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-180-3-74/23 od 08.12.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2655/23
Jablanica, 08.12.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.