Obavještenje o postupku javne nabavke 753-7-1-178-3-72/23 od 07.12.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 36/23 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2024. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-178-3-72/23 od 07.12.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2588/23
Jablanica, 07.12.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.