Obavještenje o postupku javne nabavke 753-7-1-177-3-71/23 od 05.12.2023.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 35/23 – Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2024. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-177-3-71/23 od 05.12.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2586/23
Jablanica, 05.12.2023. godine
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.