Obavještenje o PJN broj 753-7-3-122-3-49/23 od 22.09.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/23 – Proširenje javne rasvjete – Tunel Gostovišće – naselje Djevor   – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-122-3-49/23 od 22.09.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2000/23
Jablanica, 22.09.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.