Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/23

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/23 – Uređenje puteva u MZ Mirke – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-118-3-46/23 od 08.09.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1882/23
Jablanica, 11.09.2023. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.