Obavještenje o nabavci, broj: 753-7-3-111-3-42/23 od 29.08.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22/23 – Izgradnja gradske saobraćajnice u naselju Doljanka B – Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-111-3-42/23 od 29.08.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-1810/23
Jablanica, 29.08.2023. godine

               
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.