Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-530/23 od 03.03.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 8/23 – Uređenje turističke infrastrukture na muzeju „Bitka za ranjenike“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-46-3-13/23 od 03.03.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-530/23
Jablanica, 03.03.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.