Obavještenje o postupku javne nabavke Broj: 01-11-496/23 od 28.02.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/23 – Rekonstrukcija vodovoda u naselju Sovići – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-44-3-12/23 od 28.02.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-496/23
Jablanica, 28.02.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.