ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak  30.11.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 17,25 sati. Sjednici je prisustvovalo  17 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen  slijedeći:

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Deklaracija  Općinskog vijeća po pitanju prijedloga Zakona  o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata- donesena
4.    Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2024. godinu – utvrđen nacrt
5.    Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu  – utvrđen nacrt
6.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija –  utvrđen nacrt
7.    Odluka o zbrinjavanju automobilskih guma -donesena
8.    Odluka o utvrđivanju Procjene ugroženosti od požara Općine Jablanica - donesena
9.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2024. godinu - donesen
10.    Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jablanica za 2024. godinu - donesen
11.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu - donesen
12.    Izvještaj o razvoju općine Jablanica za 2022. godinu-usvojen
13.    Plan implementacije Plana upravljanja otpadom za 2024. godinu - donesen