Obavještenje o javnoj raspravi Strategija za mlade

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Obavještavaju se građani, omladinska udruženja, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica br.: 02-02-217-10/24-36 od 31.01.2024. godine, počev od 31.01.2024. godine do 31.03.2024. godine otvorena javna rasprava  o:
- Nacrtu Strategije za mlade Općine Jablanica

Dokument Nacrta Strategije za mlade Općine Jablanica dostupan je na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).  

Centralna javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade održat će se dana 22.03.2024. godine (petak) u Sali za sjednice općine Jablanica, sa početkom u 11,00 sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Strategije za mlade Općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite u Šalter salu općine Jablanica, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, ul. Pere Bilića 15  zaključno sa 31.03.2024. godine.

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

 NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Prilog:
Nacrt Strategije za mlade Općine Jablanica