Obavijest o uvidu dokumentacije

Dokumentacija Studije o procjeni uticaja na okoliš i društvo za dionicu Ovčari (Konjic) - tunel Prenj - Sjeverni Mostar

Ekološka i socijalna dokumentacija za dionicu Ovčari (Konjic) - tunel Prenj - Sjeverni Mostar dostavljena je općini Jablanica na javni uvid.

Dokumentaciju čini Studija o procjeni uticaja na okoliš i društvo sa ostalim ekološkim i društvenim dokumentima za dionicu Ovčari (Konjic) - tunel Prenj - Mostar sjever za potrebe javnog uvida u skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD).

Općina Jablanica ovim putem obaviještava da se javni uvid u štampanu verziju dokumenta može izvršiti na šalteru za informacije - Šalter sale Općine Jablanica, adresa Pere Bilića broj 15, dok se navedena dokumentacija može pronaći i u elektronskom obliku na web stranici JP Autoceste FBiH.:

https://www.jpautoceste.ba/okolisno-drustvena-dokumentacija/#1706826218317-04384a87-70cf