Javni poziv za prijavu sudjelovanja u programu obuke i prekvalifikacije u metalskom sektoru – CNC operater

Na osnovu Ugovora između Međunarodne organizacije rada i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar o implementaciji Projekta “Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje – LPZ Mentor”, Udruženje LiNK Mostar i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Općine Jablanica objavljuju:

Javni poziv za prijavu sudjelovanja u programu obuke i prekvalifikacije u metalskom sektoru – CNC operater


I.             Uvod

Projekat “Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje – LPZ Mentor” provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar (kao vodeći partner) u saradnji s partnerima: JU Službe za zapošljavanje SBK i HNK, Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Jablanica, JU Srednja škola Jablanica, Mašinski fakultet Mostar, Jablanit d.o.o. Jablanica i ATT d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Projekat se realizira u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“ koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.

Osnovni cilj projekta je institucionalno ojačati rad na smanjenju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini jačanjem uloge LPZa sa posebnim fokusom na Općine Gornji Vakuf -Uskoplje i Jablanicu.

II.            Predmet Javnog poziva

U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, pozivaju se nezaposlene osobe da se prijave za učešće u programu obuke i prekvalifikacije i povećaju mogućnost zapošljavanja.

Cilj obuka po ovom Javnom pozivu je osposobljavanje i usavršavanje osoba u metalskom sektoru za rad na poslovima CNC operatera.

III.          Finansijska sredstva

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“ koji finansira Evropska unija.

IV.          Uslovi za obuku

Uslov za dobivanje uvjerenja/certifikata je redovno pohađanje obuka.

Mjesto odvijanja obuke: Srednja škola Jablanica i prostorije članova Udruženja privrednika Jablanica

Način izvođenja obuke: teorija + praksa. Polaznici sami snose troškove prijevoza.

Organizator će obezbijediti troškove osiguranja za kandidate.

Obuke će se organizirati u ciklusima i grupama u zavisnosti od prijava kandidata.

V.           Ciljna grupa

Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje HNK/Ž, te aktivni tražitelji zaposlenja (minimalno sa osnovnim obrazovanjem, a poželjno sa srednjom stručnom spremom).

Prednost prilikom prijava će imati žene, mladi do 35 godina, osobe sa invaliditetom i osobe koje su već duže vremena na evidenciji Službe za zapošljavanje.

VI.          Dokumentacija potrebna za prijavu

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku popuniti obrazac prijave. Svi navodi iz prijave će biti provjereni po službenoj dužnosti.

VII.         Odabir kandidata

Odabir kandidata će se izvršiti na osnovu prethodno definisanih kriterija i obrasca koji je sastavni dio prijave. Odabir će vršit komisija sastavljena od predstavnika partnerskih organizacija na projektu.

Rang lista će se napraviti na osnovu ukupnog broja bodova.

VIII.       Način i rok za podnošenje prijava

Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na linku za prijavu (ispod) ili u prostorijama Udruženja privrednika Jablanica.

LINK ZA PRIJAVU

Samo potpune prijave će biti uzete u razmatranje. Javni poziv je otvoren do 01.03.2023. godine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na društvenim mrežama Udruženja LiNK Mostar i partnerskih organizacija.

IX.          Dodatne informacije

Dodatne informacije se mogu dobiti na slijedećim adresama:
Udruženje privrednika Jablanica: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; tel. 036/752-905
Udruženje LiNK Mostar: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; tel. 036/580-151