Javni poziv za odabir licenciranog prevoznika za prevoz učenika Osnovne škole "Suljo Čilić"Jablanica