Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica

Na osnovu člana 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o preusmjeravanju i raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2023. god. broj: 01-41-1-2071-4/23 i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma broj:01-41-1-2071-3/23, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstva za 2023. godinu.

 

Prilog:

Javni poziv