Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog i upravnih odbora ustanova kojima je osnivač Općina Jablanica