VERIFIKACIJSKA POSJETA OPĆINI JABLANICA U PROGRAMU SDG2BIH

Na osnovu podnešene prijave Općine Jablanica za učešće u implementaciji programa „Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelja za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDGBIH) kojeg finansira Vlada Švedske i implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UNWOMEN u BiH, u ponedjeljak 19.12.2022. godine u Općini Jablanica je izvršena verifikacijska posjeta članova UNDP-a, Mirele Suton Wiliams i Nasira Nalića, te Jasmine Babić ispred UNICEF-a. Sastanku su u ime Općine Jablanica prisustvovali Općinski načelnik Damir Šabanović, sekretar organa uprave Dženan Mulahasanović, direktorica Centra za socijalni rad Begzada Šukman, te Jasminka Omanović iz Službe za lokalni ekonomski razvoj općine Jablanica.

Implementacija Programa SDGBIH je počela u aprilu 2022. godine, a uključeni su svi nivoi vlasti (državni, entitetski, Brčko distriktom BiH te tri kantona i osam jedinica lokalnih samouprava (JLS), među kojima je i Općina Jablanica.