UREĐENJE GRADSKOG GROBLJA HAREM „JASEN“

Radnici preduzeća „Gradnja-Konjic“ d.o.o. Konjic, u skladu sa postupkom javne nabavke, izvode radove uređenja gradskog groblja Harem „Jasen“. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 79.992,90 KM sa PDV-om, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Općina Jablanica. Do sada su izvršeni zemljani, betonski i armirano betonski, zidarski  radovi. Slijedi postavljanje glavne i pomoćne metalne kapije, te metalne ograde.