Šef Terenskog ureda OSCE-a Mostar i predstavnica Martti Ahtisaari Fondacije iz Finske u posjeti Općini Jablanica

U posjeti općini Jablanica, u utorak 26.3.2024. godine boravili su Ioannis Piliouris, šef Terenskog ureda OSCE-a Mostar i Nina Suomallainen iz CMI – Martti Ahtisaari Fondacije iz Finske. Općina Jablanica je prepoznata po angažmanu u jačanju povjerenja i kohezije, te predanosti napretku za dobrobit građanki i građana, a tokom susreta, općinski načelnik Damir Šabanović  goste je upoznao sa znamenitostima i potencijalima sa kojima raspolaže naša lokalna zajednica.

Sa OSCE-om općinu Jablanicu veže dugogodišnja saradnja i niz realizovanih projekata, a tokom sastanka bilo je govora i o budućim zajedničkim projektima.

“Općina Jablanica je lider u ovom dijelu naše zemlje u jačanju povjerenja i kohezije i ostajemo opredjeljeni za dijalog i saradnju sa Međunarodnim partnerima i lokalnim zajednicama u BiH. Sa ponosom ističem da je općina Jablanica dio projekta “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Herecegovini”. Prošle godine je nevladin sektor u Jablanici dobio oko 80.000 KM, a ove godine će 50.000 KM biti uloženo u rekonstrukciju prostorija nevladinih organizacija u zgradi stare općine. Nadam se da ćemo kroz nastavak projekta dobiti neki konkretan infrastrukturni projekat. Također, želimo povezati naša Udruženja koja se bave pitanjima prava žena sa Fondacijom Martti Ahtisaari iz Finske,  rekao je Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica.

Martti Ahtisaari Peace Foundation je nezavisna finska organizacija koja radi na sprečavanju i rješavanju sukoba kroz dijalog i posredovanje u Svijetu. Osnovao ju je bivši predsjednik Finske i dobitnik Nobelove nagrade za mir Martti Ahtisaari, 2000. godine.  Fondacija  ima sjedište u Helsinkiju, sa kancelarijom u Briselu i prisustvom u više od 20 zemalja, a posvećena je razvijanju inovativnih rješenja za rješavanje pitanja u srcu političkog sukoba koji sprečavaju napredak mirovnih procesa.

“Fondacija Martti Ahtisaari realizuje projekte širom Svijeta. Ja lično radim na projektima vezanim za Zapadni Balkan. Imamo specifične projekte koji se odnose na Kosovo. Trenutno boravim u posjeti Bosni i Hercegovini, kako bih na licu mjesta vidjela postoji li prostor za saradnju. Nekada sam radila u Misiji OSCE-a u BiH i znam da postoje “žive” aktivnosti u Jablanici, a osim sa načelnikom u planu su sastanci na nekoliko nevladinih organizacija, kako bismo vidjeli koje aktivnosti mogu da se organizuju”, kazala je Nina Suomallainen iz Martti Ahtisaari Fondacije.
Radnom sastanku u Sali za sjednice OV Jablanica prisustvovao je i Ioannis Piliouris, šef Terenskog ureda OSCE-a Mostar, koji je pohvalio saradnju sa općinom Jablanica.

“Sa općinom Jablanica sarađujemo već duže vremena. Općina i njeni stanovnici pokazuju veliki stepen prilagodljivosti, tako da mi tražimo nove aktivnosti i nove forme za saradnju, kako bismo istu još više unaprijedili”, rekao je Piliouris.