RAZVOJNA BANKA F BiH PREZENTIRALA KREDITNU LINIJU ZA JABLANIČKE PRIVREDNIKE

U organizaciji Udruženja privrednika Jablanica i Razvojne banke FBiH, u petak 01.04.2022.godine u hotelu “Jablanica” za jablaničke poslodavce organizovana je prezentacija kreditnih linija i drugih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH sa naglaskom na  nove kreditne linije koje korespondiraju sa "Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027".

Prezentaciji su prisustvovali Dalibor Milinković član uprave Razvojne banke FBiH i Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke FBiH. Pored jablaničkih privrednika, prezentaciji je prisustvovao Općinski načelnik Damir Šabanović sa saradnicima. Održana prezentacija ujedno je bila i prilika za intenzivniju komunikaciju  između jablaničkih privrednika i predstavnika Razvojne banke FBiH.