RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP AUTOCESTE FBIH

U Jablanici je 28.8.2023. godine održan, (nakon ranijih 2021. i 2022. godine) i treći radni sastanak između JP Autoceste FBiH i Općine Jablanica kojem su prisustvovali Asmir Dževlan, vršilac dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje, Ermin Hadžimehmedagić, pomoćnik izvršnog direktora za projektovanje i građenje, Arijana Bašić, šef službe za dokumentaciju i Damir Šabanović, načelnik Općine Jablanica sa saradnicima.

Tema sastanka bila je izrada idejnog projekta poboljšanog saobraćajnog pristupa općine Jablanica autocesti na koridoru Vc, u skladu sa zaključkom Parlamenta FBiH. Razgovaralo se i o svim cestovnim problemima na području općine Jablanica, kritičnim tačkama koje uzrokuju saobraćajne gužve i potencijalne sigurnosne probleme, te o svim dosadašnjim pokušajima da se projekti počnu realizovati. JP Autoceste FBiH će u procesu uspostavljanja mreže brzih cesta FBiH razmotriti sve mogućnosti da se postojeće i buduće ceste kroz općinu Jablanica uvrste u ovaj plan kako bi se lakše i brže mogli realizovati budući projekti i obezbjediti finansijska sredstva.

Zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH od 09.02.2017. godine zaduženi su: Vlada Federacije BiH, resorna ministarstva i JP Autoceste FBiH da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase Koridora Vc  predvide i planiraju optimizaciju, modernizaciju i ubrzanje cestovnog prometa, osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu autoceste Koridor Vc za općinu Jablanica, iz pravaca: Tomislavgrada, Posušja, Prozor-Rame i Konjica.