Produžen Javni poziv za učešće na obukama “Pokreni svoj posao” na području općine Jablanica

LiNK Mostar i Općina Jablanica pozivaju sve zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Projekat „LiNK4StartUps“, kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Općina Jablanica, Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic rade na unaprijeđenju uslova za nastanak i održivost biznisa koje vode ranjive kategorije na tržištu rada.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja Općine Jablanicada pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:
    Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio.

    Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

    Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad,
    Grant za sufinansiranje troškova doprinosa (6 do 12 mjeseci),
    Savjetodavna i stručna podrška.

    Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje rizicima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava za nabavku opreme najbolje ocijenjenim poslovnim planovima na projektnom području iznosi 20.000,00 KM. Dodatno, Općina će dobezbijediti grant sredstva za sufinansiranje troškova doprinosa u trajanju od 6 do 12 mjeseci.
Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresirane osobe sa područja Općine Jablanica koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

    Žene svih uzrasta
    Mlade osobe do 35 godina (muškarci i žene)
    Osobe sa invaliditetom
    Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

    Trgovine i kafići
    Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
    Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uslove:

    Da su nezaposleni
    Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
    Da registruju osnovnu djelatnost na području Općine Jablanica (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)
Obuka će biti realizovana u periodu avgust – septembar 2023. godine. Planirani početak ciklusa obuka je početak mjeseca avgusta.
Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju biznisa je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.
Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na linku ispod.

LiNK za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 10.08.2023. godine do 16.00 h. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt informacije:

Udruženje LiNK Mostar; tel. +387 36 580 151, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.