POTPISANI UGOVORI SA VOLONTERIMA U OPĆINI JABLANICA

Općinski načelnik Damir Šabanović u ponedjeljak 15.01.2024. godine potpisao je ugovore sa volonterima-osobama bez radnog iskustva sa završenim VII stepenom stručne spreme (I i II stepen), angažovanim na jednogodišnje  stručno osposobljavanje u općinskom organu uprave općine Jablanica.

Prijem volontera izvršen je u skladu sa Programom prijema lica sa VSS bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje na prijedlog Komisije za odabir kandidata i Rang liste po Javnom oglasu. Zaželivši im dobrodošlicu, Općinski načelnik je istakao su značaj jednogodišnjeg angažovanja i upoznavanja sa poslovima u organu uprave za  jablaničke visokoškolce.

Ugovore o angažovanju u jedinstvenom organu uprave Općine Jablanica, potpisali su: Kevrić Hana, magistar struke iz oblasti poljoprivrede, Karić Amina bachelor geografije, Ivković Kenana bachelor prava.