POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE LOKALNIH PUTEVA

Općinski načelnik Damir Šabanović, u petak 22.12.2021. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, potpisao je  tri ugovora sa izvođačima  za izvođenje radova rekonstrukcije lokalnih puteva: sa direktorom preduzeća „AZEKOP“ d.o.o. Kiseljak Enisom Hodžićem o izvođenju radova rekonstrukcije lokalnog puta Lendava- Dobrigošće (Trasa A) LOT 1, čija cijena ugovorenih radova iznosi 80.140,32 KM sa PDV-om,  ugovor sa direktorom firme „KOPEX DODIG“ d.o.o. Čitluk Ivicom Dodigom, o izvođenju radova rekonstrukcije lokalnog puta Lendava -Dobrigošće (Trasa B) LOT 2, čija cijena ugovorenih radova iznosi 104.949,00 KM sa PDV-om i ugovor  sa direktoricom preduzeća  „ELEKTROFAK“ d.o.o Jablanica  Đanom Ojdanić o izvođenju radova rekonstrukcije lokalnog puta Bijela-Tretišće LOT 3, čija cijena  radova iznosi 115.831,76 KM sa PDV-om. Rokovi za izvođenje radova  na svim dionicama predviđenim ugovorom iznose 20 dana  od dana uvođenja u posao, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će nadležna služba Općine Jablanica.
Projekti su finansirani sredstvima  Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija u iznosu od 300.000,00 KM i manjim dijelom iz budžeta Općine Jablanica.