POTPISAN UGOVOR O DONACIJI PAMETNE KLUPE

Službena primopredaja klupe, uz potpisivanje ugovora o donaciji te predaje prateće dokumentacije i ključeva u utorak 14.11.2023. godine izvršena je u Sali Općinskog vijeća Jablanica a u ime Općine Jablanica ugovor o donaciji potpisao je Općinski načelnik Damir Šabanović.

U okviru trogodišnjeg projekta LINK za suradnju, financiranog sredstvima Europske unije, a čiji je korisnik i Općina Jablanicam  25.oktobra o.g., u dvorištu Srednje škole Jablanica instalirana je pametna klupa, koja pored svojih tehničkih funkcionalnosti, sadrži i integrirani software koji će služiti kao alat komunikacije između građana i lokalne samouprave.

 Pametne klupe postavljene su s ciljem formiranja jedinstvene online mreže ili digitalnog HUB-a između lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i građana. "E-sudjelovanje i digitalna demokratizacija omogućena je putem software-a integriranog u pametne klupe, a građankama i građanima daje mogućnost iskazivanja mišljenja o pitanjima vezanim za njihovu lokalnu zajednicu. Prikupljeni podaci bit će predočeni lokalnim samoupravama u cilju konkretnih akcija participativne demokracije. Ovakav pristup znači bržu i izravniju komunikaciju građana i vlasti, kroz samo par„klikova“. Pored ovog vrijednog alata komunikacije, pametne klupe sadržavaju i mogućnost besplatne wifi konekcije, mogućnost punjenja mobilnih uređaja i električnih romobila, kao i parking mjesta za iste električne romobile. Projekt "Jačanje lokalnog sudjelovanja i suradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za suradnju" financira Europska unija.

Ukupna vrijednost projekta je 545,897 eura, od čega je Europska unija financirala 89,92 posto. Koordinator projekta je Agencija lokalne demokracije iz Mostara, u suradnji s partnerima, Agencijom lokalne demokracije iz Zavidovića, Agencijom lokalne demokracije iz Prijedora, Centrom za razvoj Hercegovine iz Trebinja, te Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju (ALDA) iz Strasbourga i ALDA Skoplje.