Posjeta delegacije Agromediteranskog fakulteta

U radnoj posjeti općini Jablanica, u srijedu 25. aprila, boravili su prof.dr. Alisa Hadžiabulić, dekanesa Agromediteranskog fakulteta, Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar i prof dr. Ahmed Džubur.


Teme razgovora sa općinskim načelnikom Damirom Šabanovićem i njegovim saradnicima, bile su dosadašnja saradnja općine i Fakulteta, odnosno Univerziteta, mogućnosti apliciranja zajedničkih projekata te načini unapređenja saradnje.
“Imamo puno dodirnih tačaka gdje bismo mogli našu saradnju da još unaprijedimo. Neke nove projektne aktivnosti su u planu, tako da se nadamo da će naša saradnja u budućnosti biti još uspješnija”, rekla je prof.dr. Alisa Hadžiabulić, dekanesa Agromediteranskog fakulteta.
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru ima odličnu saradnju sa općinom Jablanica već duže od 20 godina. Zajedno smo implementirali niz projekata različite vrste, istakao je Ahmed Džubur, profesor Agromediteranskog fakulteta.
“Danas smo u Jablanici kako bismo razmotrili mogućnost zajedničkog apliciranja na projekte. Prije svega mislim na projekte Prekogranične saradnje, Bosna i Hercegovina – Crna Gora, također zajedničko apliciranje na nekim projektima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, budući da je ovaj prostor vrlo interesantan u smislu zaštite okoliša, vazduha, voda, šuma… Ovo je prostor koji je u prošlosti bio, a našalost vjerovatno će i dalje biti izložen raznim nedaćama, tipa šumskih požara, koji jako utiču na kvalitetu zraka, destrukciju zemljišta, klizišta, poremećaju biljnih zajednica, populacijama koje na ovaj način, određenim projektima, želimo da zaštitimo, revitaliziramo… Želim posebno istaknuti da smo u Jablanici naišli na izuzetno kompetentnu i prijateljsku atmosferu načelnika Šabanovića i njegovih saradnika, što će rezultirati projektima koje ćemo zajedno predložiti i siguran sam uspješno implementirati”, rekao je prof.dr. Ahmed Džubur.
Općinski načelnik Damir Šabanović je govorio o dosadašnjoj saradnji i naglasio kako je fokus razgovora bio usmjeren na projektima koje općina Jablanica i Agromediteranski fakultet mogu zajedno realizovati.
“Imamo projekte koje ćemo zajedno kandidovati prema federalnom Fondu za zaštitu okoliša. Očekujem da ćemo konkretne rezultate vidjeti veoma brzo na području naše općine”, rekao je Šabanović.