ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZA 2024. GODINU

Nakon što su održane javne rasprave  po mjesnim zajednicama  (Ostrožac, Glogošnica, Donja Jablanica, Lug, Sovići, Doljani, Mirke, Slatina, Jablanica I, Jablanica II) o Nacrtu Budžeta-Proračuna općine Jablanica za 2o24. godinu,  o  Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta – proračuna  općine Jablanica za 2024. godinu,   Nacrtu Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija,  u četvrtak  14.12.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, uz prisustvo predstavnika građana, udruženja građana, javnih preduzeća i ustanova, pravnih i fizičkih lica i političkih organizacija i mjesnih zajednica,  održana  je Centralna javna rasprava o nacrtima  spomenutih  akata. U ime predlagača, prisutnima su se obratili i dali pojašnjenja Općinski načelnik Damir Šabanović, sekretar organa uprave općine Jablanica Dženan Mulahasanović i Pomoćnik načelnika Amela Muratović. Diskusije i prijedlozi  sa svih javnih rasprava biće  razmotreni prilikom izrade Prijedloga navedenih dokumenata.
Primjedbe, prijedloge i sugestije  građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica ili  putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 15.12.2023. godine do 15,30 sati. Materijali su dostupni u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.