ODRŽANA 36. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST

Sjednica Vijeća za konkurentnost Općine Jablanica  održana je u četvrtak 14.12.2023. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o Izvodu iz zapisnika sa predhodne sjednice VZK-a, o Nacrtu Budžeta-Proračuna općine Jablanica za 2o24. godinu, o Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta – proračuna općine Jablanica za 2024. godinu, Nacrtu Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija, Lokalnom akcionom planu zapošljavanja u općini Jablanica 2024-2026. godina, te tekućim pitanjima.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja  u općini Jablanica 2024-2026, prezentirala je Alisa Gekić izvršna direktorica udruženja LINK Mostar.

Iznešena mišljenja, sugestije i zaključci Vijeća za konkurentnost općine Jablanica koristiće se prilikom izrade i usvajanja završnih dokumenata na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća Jablanica.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su predstavnici privatnog sektora, predsjednica i članovi Udruženja privrednika Jablanica, Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća, sekretar organa uprave, predstavnik sektora poljoprivrede, Predstavnici službe LER-a u općini Jablanica.