ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Sjednica  Općinskog štaba Civilne zaštite održana je  u ponedjeljak 25.12.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, a predsjedavao je Komandant Štaba Civilne zaštite općine Jablanica Damir Šabanović.

Na sjednici je raspravljano o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Štaba civilne zaštite,  Izvještaju o stanju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih  nesreća za period 01.01. do 31.12.2022. godine, o Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu  i spašavanje u 2023. godini, i Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu  i spašavanje u 2024. godini-NACRT, ta tački Razno.