Održan demo dan za učesnike obuka Pokreni svoj posao

Danas je u Općini Jablanica održan demo dan na kojem su učesnici obuka Pokreni svoj posao prezentirali svoje poslovne planove za pokretanje vlastitog biznisa. Projekat financira Europska Unija u okviru EU4BusinessRecovery  programa.

Projekat EU4BussinessRecovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća u metalnom i drvnom sektoru, sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, te na preduzetnike i poljoprivrednike. Projekat osigurava kontinuitet poslovanja preduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta. EU4BusinessRecovery je nastavak EU4Business projekta, a vrijedan je 13,7 miliona eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Provode ga ILO, UNDP i GIZ.