SOS aplikacija za pomoć žrtvama porodičnog nasilja

Ova aplikacija, namijenjena je žrtvama porodičnog nasilja u cilju omogućavanja novog kanala komunikacije između žrtava i nevladinog sektora pružaoca usluga. Putem ove aplikacije, oni mogu prijaviti nasilje ali i dobiti psiho-socijalnu podršku, informacije itd.

Novi kanal komunikacije SOS aplikacija omogućava žrtvama porodičnog nasilja da putem ovog banera instaliraju besplatnu aplikaciju za pametne telefone (iPhone i Androide) kako bi na ovaj način prijavili nasilje nad njima putem „taster panike“ kada se dešava nasilje, ali i mogućnost psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i drugih adekvatnih informacja. Žrtve nasilje same biraju organizaciju koja im može pružiti taj vid podrške i pomoći.

Baner za preuzimanje SOS aplikacije

Uputstvo za instaliranje i korišćenje SOS aplikacije

Cirkularni dopis predstavnicima-cama Gradova i Opština u BiH