Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv - ReLOaD

Općina Jablanica, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima općine Jablanica.
Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za općinu Jablanica se nalazi na linku.
Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM, a projekti će se sprovoditi u periodu od novembra 2019. do jula 2020. godine.
Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).