ZAKAZANA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 38. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak 28.03.2024. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je  predložen  slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Završnog računa za 2023. godinu - prijedlog                                                 
4.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu
5.    Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u  državnom vlasništvu za područje općine Jablanica za period 2024.-2029. godine - prijedlog
6.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2024. godini – prijedlog
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o udruženjima od posebnog interesa - prijedlog
8.    Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Jablanica – prijedlog
9.    Program poticaja malih i srednjih preduzeća u Općini Jablanica - prijedlog
10.    Program subvencioniranja privrednih subjekata na području Općine Jablanica – prijedlog
11.    Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica - prijedlog
12.    Godišnji izvještaj o radu Općine Jablanica za 2023. godinu sa Izvještajem o radu inspektora za 2023. godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica za 2023. godinu
13.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
14.    Rasprava o Informaciji o radu JKP „Jablanica“ d.d. – u stečaju za 2023. godinu