OPĆINA JABLANICA, RECERTIFIKACIJOM POTVRDILA STATUS LOKALNE SAMOUPRAVE SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM U JUGOISTOČNOJ EVROPI BFC SEE

Akreditaciono tijelo BFC SEE  dostavilo je potvrdu Općini Jablanica  od 26.10.2021. godine o ispunjenosti kriterija programa certifikacije gradova/općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi te  pismo tehničkog sekretarijata REDAH-a Općinskom načelniku Damiru Šabanoviću, u kojem se između ostalog kaže: „Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je nakon realizirane verifikacijske provjere, Regionalni savet BFC SEE mreže na osnovu izveštaja Verifikacione komisije donio odluku po kojoj je općina Jablanica sa preko 50% ispunjenosti u svakom kriterijumu, ispunjenim eliminacionim potkriterijumima i ukupnim procentom od 91% ispunila uslove za sticanje regionalnog BFC SEE certifikata čime je u okviru procesa recertifikacije potvrdila status lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi prema poslednjoj III ediciji međunarodnog BFC SEE standarda.
Uz informaciju da je u skladu sa poslednjom revizijom BFC SEE standarda period važenja certifikata produžen na tri godine uz dve nadzorne godišnje provere, u prilogu Vam dostavljamo zvaničnu Potvrdu o ispunjenosti BFC SEE kriterijuma (original će zajedno sa ostalim promotivnim materijalom biti dostavljen na adresu kabineta), dok se svečana dodela BFC SEE certifikata biti organizirana u okviru redovnih godišnjih konferencija o čemu ćemo Vas, s obzirom na aktuelnu situaciju uzrokovanu panedmijom COVID 19, blagovremeno obavestiti.
Još jednom želimo da Vama i Vašem timu uputimo iskrene čestitike za rezultate koje ste postigli i da Vas ujedno ohrabrimo da i nakon sticanja BFC SEE certifikata nastavite rad na daljem razvoju i unapređenjima usluga i dobrih praksi u Vašem gradu/opštini.  S poštovanjem, Vaš tehnički sekretarijat REDAH“- kaže se na kraju pisma.

Potvrdu možete pogledati na ovom linku.