ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA-RAD ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Istraživanje percepcije građana je provedeno u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Glavni ciljevi istraživanja su provođenje sveobuhvatnog procesa ispitivanja percepcije građana o radu organizacija civilnog društva (OCD), te naročito o načinu njihovog finansiranja iz sredstava lokalnih vlasti, uslugama koje lokalne vlasti pružaju, kao i o njihovoj uključenosti u proces donošenja odluka.

Istraživanje je rađeno u 21 ReLOaD partnerskoj jedinici lokalne samouprave (JLS) i u 3 kontrolne JLS u periodu  od septembra do oktobra 2018. godine na ukupnom uzorku od 2300 ispitanika u partnerskim JLS i 300 ispitanika u kontrolnim JLS. Poduzorak za svaku JLS sadrži najmanje 100 ispitanika.

Infografiku možete pogledati/preuzeti na ovom linku.