Obavještenje o nabavci broj 753-7-1-75-3-37/24 od 03.07.2024. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/24 – Nabavka računarske opreme za potrebe službi Općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-75-3-37/24 od 03.07.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1366/24
Jablanica, 03.07.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.