Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-74-3-36/24 od 01.07.2024. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavljanje  ponuda 12/24  – Fizičko označavanje naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za dio općine Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-74-3-36/24 od 01.07.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-1365/24
Jablanica, 01.07.2024. godine    


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.