Obavještenje o postupku javne nabavke 753-7-1-73-3-34/24 od 12.06.2024. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/24 – Inkluzijom do sretnijeg djetinjstva djece s teškoćama u razvoju u okviru programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast“ (SDG2BIH), a kojeg implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women, a finansira Vlada Kraljevine Švedske

  LOT 1 – Nabavka i ugradnja klima uređaja
  LOT 2 – Nabavka opreme za rad psihologa
  LOT 3 – Nabavka opreme za rad logopeda
  LOT 4 – Nabavka kancelarijskog namještaja
  LOT 5 – Nabavka računarske opreme i printera

– Obavještenje o nabavci broj: 753-7-1-73-3-34/24 od 12.06.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1111/24
Jablanica, 12.06.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.