Obavještenje o PJN, broj: 753-7-141-3-62/23 od 01.11.2023. godine - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj 33/23 - Uređenje ulice Bitka za ranjenike na Neretvi od M-17 do mosta

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 32/23 – Uređenje ulice Bitka za ranjenike na Neretvi od M – 17  do mosta – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-141-3-62/23 od 01.11.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2282/23
Jablanica, 01.11.2023. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.