Obavještenje o PJN, broj: 753-73-3-124-3-53/23 od 03.10.2023. godine (Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj 29/23 - Sanacija puteva u naselju MZ Ostrožac).

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 29/23 – Sanacija puteva u naselju MZ Ostrožac – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-124- 3-53/23 od 03.10.2023. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2057/23
Jablanica, 03.10.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.