Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica je održana  u srijedu 09.08.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,40 sati. Sjednici je prisustvavalo 16 vijećnika

Na sjednici je utvrđen   s l j e d e ć i:

D N E V N I   R E D

1.    Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Jablanica, broj: 01-04-1535/23 od 07.07.2023. godine-Odbijen zahtjev Općinskog načelnika, potvrđen zaključak Općinskog vijeća
2.     Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Jablanica, broj: 01-04-1536/23 od 07.07.2023. godine-Stavljen van snage zaključak Općinskog vijeća
3.    Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke Općinskog vijeća Jablanica, broj: 01-04-1537/23 od 07.07.2023. godine- Odbijen zahtjev Općinskog načelnika, potvrđena Odluka Općinskog vijeća
4.    Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke Općinskog vijeća Jablanica, broj: 01-04-1538/23 od 07.07.2023. godine- Odbijen zahtjev Općinskog načelnika, potvrđena Odluka Općinskog vijeća
5.    Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke Općinskog vijeća Jablanica, broj: 01-04-1539/23 od 07.07.2023. godine- Odbijen zahtjev Općinskog načelnika, potvrđena Odluka Općinskog vijeća
6.    Stav Općinskog vijeća Jablanica povodom nemilog događaja od 1.08.2023. godine-donesen zaključak