ODRŽANA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u ponedjeljak 08.04.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 11,40 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen  s l j e d e ć i:

D N E V N I   R E D

AD1 Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2023. godinu sa Informacijom o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu
AD2 Izvještaj o radu komisija OV-a za 2023. godinu-usvojen
AD3 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2023. godinu-usvojen
AD4  
a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023. godinu-usvojeni
b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2024. godinu sa Program socijalne zaštite stanovnika općine Jablanica-doneseni
AD5 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2023.godinu-usvojeni
AD6 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu-usvojeni
AD7 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023.godinu-usvojeni.
AD8 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2023.godinu-usvojeni
AD9 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2023.godinu-usvojeni
AD10 Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2023. godinu-usvojen
AD11 Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2023. godinu-usvojeni
AD12 Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica - doneseno
AD13 Rasprava o informacijama