ODRŽANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u srijedu 31.01.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 14,05 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednicu je utvrđen  slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2023. godini
3.    Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica u 2024. godini-donešena
4.    Odluka o komunalnom redu –povučen prijedlog odluke
5.    Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi-donešena
6.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2024. godini -donešena
7.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2024. godinu-donešena
8.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2024. godinu-donešena
9.    Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2024. godini-donešena
10.    Odluka o utvrđivanju prava i dodjeli pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna prehrana za majke dojilje u 2024. Godini-donešena
11.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz i pomoć porodicama djece sa autizmom u 2024. godini-donešena
12.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2024. godini-donešena
13.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2024. godini-donešena
14.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica-donešena
15.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište-donešena
16.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine  neposrednom pogodbom-lokalitet „Ostrožac“ općina Jablanica-donešena
17.    Strategije za mlade općine Jablanica 2024.-2027. godina – utvrđen nacrt uz sprovođenje javne rasprave o 60 dana
18.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2024. godinu – data saglasnost
19.    Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica 2024. -2026. godine-donešena
20.    Rasprava o inicijativi Vijeća za implementaciju za donošenje odluke o dodjeli prostorija na korištenje Sportskom savezu Općine Jablanica u okviru JP  „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- usvojena inicijativa, donešen zaključak