ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 28.12.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18:00 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen slijedeći:

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - donesena
AD4 Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2024. godinu – usvojen
AD5 Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu–donesena
AD6 Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija – donešen
AD7 Odluka o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica – donesena
AD8 Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju Trga Alije Izetbegovića -donesena
AD9 Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2024. godinu –donešen
AD10 Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica -donešeno
AD11 Program obavljanja individualnih komunalnih djelatnosti na području općine Jablanica za 2024. godinu –donešen
AD12 Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (Josipović Luka) –donešen
AD13 Rasprava o Informaciji o saradnji sa drugim općinama, međunarodnoj saradnji i saradnji sa dijasporom-vođena rasprava