ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 05.10.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18,05 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen slijedeći:

D N E V N I   R E D

AD 1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD 2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD 3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu-donesena
AD 4 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023.godinu – donesena
AD 5 Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana „Gornja Kolonija“- donesena
AD 6 Odluka o  subvencioniranju prevoza učenika Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica - donesena
AD 7 Odluka o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području Općine Jablanica – utvrđen nacrt
AD 8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o udruženjima od posebnog interesa - donesena
AD 9 Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2023.
AD 10 Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju 10(20) kV priključnog kablovskog voda  - „Grad VI“ - donesena
AD 11 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Jablanica u Monitoring tim za praćenje implementacije Plana upravljanja otpadom – donesena
AD12 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za stipenendije za 2023./2024. školsku-akademsku godinu-donesena
AD13 Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Jablanica –doneseno
AD14 Izvještaj JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2022./2023.godine-usvojen
AD15 Izvještaj JU Srednja škola Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2022./2023.Godine-usvojen
AD16 Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa „ Pčelica“ Jablanica u pedagoškoj 2022./2023. godini-usvojen
AD17 Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta ( Kevrić Bećir) – donesen
AD18 Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta ( Mešić Meho) – donesen
AD19 Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela zemljišta (Imamović Fata) –donesen
AD20 Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Planova i programa za provedbu preventivnih mjera u cilju sprečavanja svakog oblika nasilja-usvojena inicijativa uz zaključak
AD21 Rasprava o informacijama
• Informacija o poslovanju  „Granit” d.d. Jablanica – u stečaju za period I-VI 2023. godine