ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u petak 28.04.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 17,25 sati. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen slijedeći  Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Autentično tumačenje odredbi člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta- Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - doneseno
4.    Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana „Gornja Kolonija“ – predlagač povukao prijedlog odluke
5.    Odluka o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“- donesena
6.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičke komisije časti – donesena
7.    Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području  općine Jablanica - donesena
8.    Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica - donesena
9.    Zaključak o davanju saglasnosti Udruženju logoraša Jablanica za korištenje zemljišta radi građenja – donešen zaključak
10.    Rasprava o provjeri provedbe Programa rada Općinskog načelnika za mandatni period sa posebnim osvrtom na prethodnu kalendarsku 2022. godinu-vođena rasprava donešen Zaključak
11.    Rasprava o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica-vođena rasprava donešen Zaključak
12.    Rasprava o informacijama -vođena rasprava