ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 29.12.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18,35 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Donesena je odluka o verifikaciji mandata vijećnice Mirele Kovačević (SDA).

Na sjednici je utvrđen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a- donesena dva zaključka
3.    Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu - donesen
4.    Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – donesena
5.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – donesen
6.    Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2023. godine – zbog usvojenog budžeta  za 2023. godinuo istom se nije raspravljalo
7.    Odluka o donošenju i provođenju „Regulacionog plana Gornja Kolonija“ – nije donesena
8.    Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila –Viseći Most“ - donesena
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina – donesena
10.    Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2023. godinu - usvojen
11.    Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g. - donesen
12.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g.  - donesen
13.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju OSP i FTTC Dragan selo (Ravna) – donesena
14.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – donesen
15.    Rasprava o informacijama