ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u srijedu 30.11.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u  16,10 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnica/ka.

Na sjednici je utvrđen slijedeći Dnevni red:

1.Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    
a)Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu-donesena
b)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu- donesena
4.Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu -utvrđen nacrt uz provođenje javne rasprave od 15 dana,
5.Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – utvrđen nacrt uz provođenje javne rasprave od 15 dana,
6.Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – utvrđen nacrt uz provođenje javne rasprave od 15 dana,
7.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za implementaciju -donesena
8.Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2023. godinu - donesen
9.Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g.-utvrđen nacrt
10.Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g.- utvrđen nacrt
11.Odluka o gubitku statusa javnog dobra -donesena
12.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva - donešeno
13.Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije po zahtjevu „BIO BRAND” d.o.o. Jablanica – data saglasnost, donesen zaključak
14.Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – donesen zaključak
15.Rasprava o inicijativi vijećnika Ibrahima Dune Čilića za hitno rješavanje problema uslova za smještaj i rad JU Dječije obdanište “ Pčelica” Jablanica kao i proširenje kapaciteta za boravak i rad-usvojena inicijativa
16.Rasprava o informacijama-odložena rasprava za slijedeću sjednicu